• ปิดระบบ

  ทำแบบทดสอบ
  ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

  ช่วยกดไลค์เพจโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ และ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำระบบในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

 • คลังความรู้เรื่อง COVID-19
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19
 • รับใบประกาศ
  ผู้ทำคะแนนได้มากก่า 70% จะได้รับใบประกาศ
 • ทำแบบทดสอบซ่อม
  สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  แก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล
 • ข้อมูลทางสถิติ
  ข้อมูลสถิติผู้เข้าทำแบบทดสอบ
 • ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ให้คะแนน
  ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ให้คะแนน